Category: Utendørsreklame

Utendørsreklame

RETAIL MEDIA – EN MEDIEKANAL I VEKST

Retail media er ikke en ny mediekanal, men har økt kraftig i omfang de siste årene mye på grunn av nettbutikker som Amazon. De har benyttet sin egen nettside, ikke bare til å selge produkter, men også til å la sine leverandører reklame på deres hjemmeside.  Retail media markedet er forventet å ha en årlig […]

Utendørsreklame

HVORFOR FUNGERER UTENDØRSREKLAME? 

Utendørsreklame er mer populært en det noen gang har vært. Det kan begrunnes med fire drivere: effekt, handling, relevans og kreativitet.  Utendørsreklame har i egenskaper som gjør den meget relevant der hvor kjøpsavgjørelsen blir tatt. Det er et nøkkelmedium som er svært interessant for bedrifter som ønsker å nå ut til kundene i før de […]

Utendørsreklame

UTENDØRSREKLAME: DEKNING VS FREKVENS

Dekning og frekvens er i reklameindustrien de viktigste og mest brukte beregningene, spesielt for utendørsreklame. Beregningene er viktig både når utendørskampanjen skal planlegges, men også for å måle effekten på kampanjen. Hva er dekning og frekvens? Forholdet mellom dekning og frekvens Det er ikke slik at frekvens og dekning korrelerer. Økt dekning vil ikke nødvendigvis […]

Utendørsreklame

UTENDØRSREKLAME VS. INTERNETTANNONSER

Utendørsreklame og internettannonser er to reklamemedier som på mange måter er veldig forskjellige. Men det kan argumenteres for at veksten begge mediene har opplevd de siste årene kan forklares av den samme faktoren, at forbrukerne har blitt mer mobile. Når en bedrift planlegger for en reklamekampanje er det noen viktige beregninger som blir tatt med. […]

Utendørsreklame

SÅ MYE ER DIN UTENDØRSREKLAME PLASS VERDT

Mange bedrifter rundt omkring i Norge har fasader og vegger som effektivt kan benyttes til å reklamere for varemerket, produkter eller tjenester, men hva er verdien på en utendørsreklame plass? En kan med høy grad av sikkerhet si at de fleste reklameplakater som er plassert ute, og som henger i et område hvor folk beveger […]

Back To Top