Dynamic™ Gjør butikkvegg til gratis reklameplass​

Hvem sier nei til en gratis reklameplass?​

Kostnaden av en Dynamic plakat er tjent inn på under en uke!​

dynamic img

Få opptil 182.000 kr i året

Reklameverdien av en godt plassert vegg er verdt 3.500 kr. per uke fordi den gir over 30.000 eksponeringer per uke!

Reklameverdien er 3.500 kr i uken.
Reklameverdien er 3.500kr x 52 uker = 182.000kr i året

Hva koster det?

Dynamic systemet fra Crossmark får du låne gratis. Kunden velger selv hvor ofteplakaten skal skiftes.

En gjennomsnittlig Dynamic plakat koster:
2.000 – 3.000 kr pr. stk.
og kan henge i mange uker.

retningslinjer for utendørsreklame
oppheng rema

Eksempel

En butikkjede der 75 butikker har Dynamic plakater på sine vegger realiserer reklameverdi for 75 butikker x 3.500 kr = 262.000 kr. per uke!​

Dynamic Opphengsystem:

Lånes ut gratis

dynamic opphengsystem
Dynamic plakater er ikke søknadspliktig​

Lov om vegar § 33.​​​

Reklameskilt eller liknande innretning må ikkje utan løyve plasserast ved offentleg veg eller plasserast slik at dei er retta mot vegtrafikken eller er synleg for dei vegfarande. ​

Reklameskilt eller liknande inn-retning som syner namnet åt ei verksemd eller kva verksemd det er, eller som på annan måte reklamerer for verksemda, kan likevel plasserast på bygningane åt verksemda utan løyve. ​


Finn vegstyremakta at eit slikt reklameskilt eller liknande innretning er trafikkfarleg, kan ho gi påbod om å fjerne dette etter regelen i fjerde ledd.​​

Demo film

Trenger du noe printet? Vi kan hjelpe deg!

Scroll to Top