UTENDØRSREKLAME VS. INTERNETTANNONSER

UtendørsreklameLeave a Comment on UTENDØRSREKLAME VS. INTERNETTANNONSER

UTENDØRSREKLAME VS. INTERNETTANNONSER

Utendørsreklame og internettannonser er to reklamemedier som på mange måter er veldig forskjellige. Men det kan argumenteres for at veksten begge mediene har opplevd de siste årene kan forklares av den samme faktoren, at forbrukerne har blitt mer mobile.
Når en bedrift planlegger for en reklamekampanje er det noen viktige beregninger som blir tatt med. Hvor synlig er reklamen? Hvordan kan effekten på reklamen måles? Hvordan oppfattes merkevaren? Ved å se på disse faktorene vil det være enklere å se hvordan utendørsreklame og internettannonser kan sammenlignes.

Synlighet – Hvordan oppnås eksponering?

Forbrukere som ofte benytter seg av mobiltelefoner og andre lignende enheter, er nesten alltid utsatt for internettannonser. Men det betyr ikke nødvendigvis at de alltid ser reklamen. Leverandører av internettannonser er i konstant konflikt med bedrifter som leverer adBlock og andre form for systemer, laget for å fjerne annonser på internett. I tillegg er det fortsatt usikkerhet over hvor effektivt internettannonser faktisk når ut til relevante kunder.

Et annet problem med synligheten til annonser på internett, er at annonsene ofte kan bli for mye. Bedrifter ønsker naturligvis at sine annonser skal ha høyest mulig eksponering, men det kan fort føre til at annonsene oppleves som påtrengende og irriterende. Noe som videre kan føre til at varemerke får et dårlig rykte. Dette kan bli et enda større problem om budskapet til bedriften blir vist samtidig som annonser til bedrifter med et dårlig rykte.

Utendørsreklame derimot har egenskaper som gjør at kundene på egne premisser kan velge om de ønsker å se reklamen, eller ikke. Kunden blir invitert til å ta til seg budskapet. Reklamebannere og plakater som er plassert i et område med høy trafikk og i et strategisk område gir bedrifter to gode egenskaper. Det skaper en sterk tilstedeværelse for varemerke og på en måte som ikke trenger å være påtrengende.

Mål – Hvordan kan effekten på reklamen måles?

Hvor effektiv en kampanje er både, for utendørsreklame og internettannonser, blir i all hovedsak målt på hvor mange det når ut til og hvordan påvirkning reklamen har. Hvordan dette måles derimot, varier mer.

For internettannonser er det enklere å måle hvor mange man når ut til og hvor effektiv kampanjen er, etter som at alle som ser annonsen legger igjen et digitale fotspor. Men denne metoden med å tracke og samle inn brukerdata har sine begrensninger på grunn av reguleringer, og ikke minst at spesielt generasjoner med lang erfaring med internett ser på dette som inntrengende på deres privatliv. Noe som Google og Facebook har erfart med sine selv-rapporteringssystemer.

Med reklame som er plassert utendørs kreves det mer arbeid for å samle inn data om antall eksponeringer. Det finnes ikke standardiserte systemer som måler slike ting. Men dette er på mange måter på vei til å endre seg. En av grunnen til det er at store utendørsreklame selskaper ser viktigheten av å måle effekten til reklamen, blant annet for å fortsatt kunne konkurrere mot andre mediekanaler, som internett og TV.

Med ny teknologi innen smarttelefoner og biler som er koblet til internett, som kontinuerlig gir fra seg informasjon om bevegelsene til forbrukerne. Har det kommet nye metoder for å beregne seg frem til hvor reklamen utendørs kan oppnå best mulig resultat. Det er dermed mulig for selskaper som driver med utendørsreklame å kunne argumentere for sine priser basert på antall eksponeringer reklameflaten har over en viss periode, basert på data.

Gjenkjennelighet til merkevaren- Hvordan oppfattes reklamen?

Folk er mer på mobilen enn noen gang før, men bedrifter i dag ser viktigheten av å ikke putte alle eggene i en kurv. Det er stort fokus på å opprette en god mediemiks i sine markedsføringskampanjer. Det er som sagt liten tvil om at publikummet som annonsører ønsker å nå ut til bruker mye tid på mobilen, men å sette av hele markedsføringsbudsjettet på annonser på internett er ikke nødvendigvis det beste valget.

Blir en potensiell kunde utsatt for samme internettannonse over lengre tid, vil effektiviteten til annonsen synke.

Å benytte seg av kun en form for mediekanal og satse fult ut på den, vil kunne skade varemerke og ryktet til bedriften. Men blir det gjennomført med kun utendørsreklame, som generelt er mer naturlig, vil den negative effekten være mindre.

Undersøkelser viser at dersom en kampanje blir utført med utendørsreklame og en eller flere medier, som internettannonser eller TV-annonser, vil annonsøren oppleve økt avkastning på reklameinvesteringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top