UTENDØRSREKLAME: DEKNING VS FREKVENS

UtendørsreklameLeave a Comment on UTENDØRSREKLAME: DEKNING VS FREKVENS

UTENDØRSREKLAME: DEKNING VS FREKVENS

Dekning og frekvens er i reklameindustrien de viktigste og mest brukte beregningene, spesielt for utendørsreklame. Beregningene er viktig både når utendørskampanjen skal planlegges, men også for å måle effekten på kampanjen.

Hva er dekning og frekvens?

  • Dekning eller dekningsgraden er enkelt og greit prosenten av unike brukere i et gitt marked, som blir eksponert for en eller flere utendørs reklameflate minst en gang i løpet av en gitt periode.
  • Frekvens forteller oss antall ganger et individ blir eksponert for en eller flere utendørs reklameflater i løpet av en gitt periode.
  • Videre har vi også effektiv dekning som omfatter antallet eller prosenten av en målgruppe som blir eksponert for en reklameflate et gitt antall ganger. For utendørsreklame sier tommelfingerregelen at den effektive dekningen burde være på 3 eller mer. Det vil si at målgruppen helst skal se reklameflaten minst 3 ganger for at reklamen skal ha noen effekt.

Forholdet mellom dekning og frekvens

Det er ikke slik at frekvens og dekning korrelerer. Økt dekning vil ikke nødvendigvis føre til høyere frekvens. Derfor er det svært viktig for bedrifter som ønsker å utføre en utendørskampanje å finne den riktige balansen mellom dekning og frekvens. Det er fort gjort å kun satse på å oppnå så høy dekning som mulig på kampanjen, men det lønner seg sjeldent

Dekning uten frekvens fører til at annonsører får dårlige avkastning på investeringen, og kampanjen når ikke ønsker effekt. I mange situasjoner vil det være som å kaste penger ut av vinduet. Grunnen til dette er at blir en person utsatt for en reklameflate kun en gang, er sannsynligheten liten for at personen tok til seg budskapet. Spesielt i 2022 hvor hverdagen til de fleste av oss er nokså travel.

For at budskapet skal gjøre et varig inntrykk og skape en relasjon til kundene er det viktig å oppnå en viss grad av frekvens. Her kommer effektiv dekning, som ble nevnt over, inn i spill. For utendørsreklame er det avgjørende at utendørskampanjen oppnår en effektiv frekvens på 3+. Dette på grunnlag av en forbruker ofte må så reklamen flere ganger for at den skal bli husket og gjøre inntrykk.

Vi i Crossmark levere flere ulike reklameprodukter. Et av disse produktene er Crossmark Dynamic. Dette er et opphengssystem hvor man selv kan skifte ut banneren. Systemet er svært effektivt til å oppnå høy frekvens og høy dekning.

Når bør dekning maksimeres?

Skal kampanjen informere om noe nytt i markedet er det mest effektivt å maksimere dekning. Det kan være et nytt produkt eller tjeneste, som blir introdusert for første gang. Dette vil ofte være et nytt produkt eller produktserie innenfor en etablert industri, eller et produkt i et nytt voksende marked.

Andre situasjoner det kan være effektivt å maksimere dekning, er når etablerte selskaper skal gjennomføre salgskampanjer og sesongrelevante kampanjer. Er selskapet allerede godt etablert i sinn forbrukerbase, kan de lønne seg å fokusere på å maksimere dekningen for noen spesifikke kampanjer. Som for eksempel, sesongkampanjer og spesielle eventer.

Til slutt har vi kampanjer som skal gjennomføres i en bransje med lav konkurranse. Desto høyere konkurransen er, jo viktigere er det med høyere frekvens. Holder bedriften til i en bransje med lav konkurranse derimot, kan man fokusere mer på å oppnå høy dekning.

Når bør frekvens maksimeres?

Det finnes flere situasjoner hvor det kan være essensielt å maksimere frekvens. For det første gjelder det for selskaper som ønsker å etablere seg i markedet. Det vil kreve repeterende inntrykk fra forbrukere for at de skal huske og forstå et selskap som er nytt for dem.

En annen situasjon hvor det kan være vesentlig å fokusere på maksimal frekvens er når det kan være vanskelig å vinne tillitten til forbrukerne. Det kan være for bedrifter som operere i bransjer med dårlig rykte, bedrifter som selger luksusprodukter som dyre biler eller tjenester som foregår inne i forbrukernes hjem. Forbrukere foretrekker bedrifter de har tillit til, men denne tilliten kan ta tid å bygge opp. Høy frekvens og et godt budskap er nødvendig for å oppnå dette.

Til slutt har vi situasjoner hvor konkurransen er høy. Bedrifter i markeder hvor konkurransen er høy vil tjene på å ha en høy frekvens for å skille seg ut i mengden. I slike tilfeller burde bedrifter ofre dekning for å forsikre seg om at forbrukeren får med seg budskapet flere ganger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top