BARNEFAMILIE, DEN KANSKJE VIKTIGSTE KUNDEGRUPPEN

Sin categoríaLeave a Comment on BARNEFAMILIE, DEN KANSKJE VIKTIGSTE KUNDEGRUPPEN

BARNEFAMILIE, DEN KANSKJE VIKTIGSTE KUNDEGRUPPEN

For dagligvarebutikker er barnefamilier den kanskje viktigste kundegruppen de har. Det er en kundegruppe med høye månedlige utgifter når det kommer til mat og drikke, samt at det er en kundegruppe som ofte er lojale til butikken.
I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan butikker kan tiltrekke seg nye barnefamilier ved bruk av innendørs- og utendørsreklame.

Hvorfor er en barnefamilie så viktig kundegruppe for dagligvarekjeder?

En barnefamilie har naturligvis, som alle andre behov for mat og drikke. Det estimeres med at en barnefamilie med to voksne og et barn på ett år har månedlige utgifter på mat og drikke på 8 020 kroner. Dette er inntekter som vil bidra til å øke årsomsetningen betydelig, med nesten 100 000 kroner i året.

Ikke bare har de høye utgifter på mat og drikke i løpet av et år, det er en kundegruppe som har langvarig behov for mat- og drikkeprodukter, som kan føre til et lengre kundeforhold og økt lojalitet til butikken.

Ved å tiltrekke seg en ny barnefamilie til å ta sine rutinemessige butikkbesøk til din butikk, øker en også sannsynligheten for at denne familien vil anbefale dagligvarekjeden til andre familier i liknende situasjon. En fornøyd barnefamilie kan fungere som en positiv referanse for andre familier med barn, noe som kan føre til at nye kunder blir tiltrukket til butikken.

Familier med barn representerer en stor og viktig målgruppe for dagligvarebutikker. Det er en kundegruppe alle dagligvarekjeder burde strebe etter å nå ut til og tilpasse sitt sortiment og tilbud.

Hvordan tiltrekke seg barnefamilier til din butikk?

Her skal vi se på hvordan dagligvarebutikker kan tiltrekke seg barnefamilier til sin butikk ved bruk av både reklame innendørs og utendørs.

Banalt sagt burde budskapet i reklamene ha søkelys på familier med barn.  Butikker kan eksempelvis benytte seg av bilder av barnefamilier på sine reklameplakater for å vise at butikker tar denne segmentgruppen på alvor.

Tilbud og kampanjer som er spesielt rettet mot barnefamilier kan bidra til å tiltrekke nye kunder til butikken. Det kan være å reklamere for kampanjer og tilbud som spesifikt tar for seg produkter som er relevante for barnefamilier. Som for eksempel bleier og barnemat.

Nybakte foreldre et opptatt av at deres barn skal spise og drikke produkter av god kvalitet. Det å benytte butikkens salgsområde til å reklamere for slike produkter kan bidra til å gi foreldre en trygghet om at varene de kjøper er det beste for deres barn.

Reklame plassert utendørs på butikkens fasade og uteområdet generelt er et svært effektivt hjelpemiddel til å kunne fortelle sine budskap ut til nye potensielle kunder. Dette gjelder selvfølgelig også for barnefamilier. En godt plassert reklameplakat på butikkens fasade kan oppnå høy eksponering kun i løpet av få uker, og man kan med høy sikkert si at barnefamilier vil kunne få med seg budskapet rettet mot dem.

Dagligvarekjeder ligger ofte i gangavstand fra hverandre. Riktig budskap som er godt synlig kan derfor være avgjørende for om barnefamilien velger din butikk fremfor en konkurrent.

Vi leverer et opphengssystem kalt Dynamic, som gir butikker mulighet til å benytte egen fasade til å informere forbipasserende og kunder om tilbud og kampanjer butikker han en gitt periode.

Men at en barnefamilie besøker butikken for første gang på grunn av et budskap som henger på fasaden, betyr ikke nødvendigvis at de har blitt en fast kunde. Innendørs reklame og dekor kan benyttes til å informere kunder om hvor varer befinner seg og finne tilbud som passer dem. Det kan brukes til å overbevise kundegruppen om at dette burde bli deres nye dagligvarebutikk.

Crossmark leverer flere reklame- og dekorprodukter som butikker kan bruke til å holde butikken oppdatert på de siste tilbudene, samt gi butikken en god og behagelig atmosfære i en ellers stressende hverdag. Lyskasser for eksempel kan brukes til å informere kunder om tilbud og generell info. Lyskasser benytter seg av LED-lys som er plassert bak en reklameplakat laget i tekstil. Det gjør at budskapet blir lyst opp, som øker sannsynligheten for at kunden retter blikket mot budskapet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top