SÅ MYE ER DIN UTENDØRSREKLAME PLASS VERDT

UtendørsreklameLeave a Comment on SÅ MYE ER DIN UTENDØRSREKLAME PLASS VERDT

SÅ MYE ER DIN UTENDØRSREKLAME PLASS VERDT

Mange bedrifter rundt omkring i Norge har fasader og vegger som effektivt kan benyttes til å reklamere for varemerket, produkter eller tjenester, men hva er verdien på en utendørsreklame plass? En kan med høy grad av sikkerhet si at de fleste reklameplakater som er plassert ute, og som henger i et område hvor folk beveger seg, enten til fots eller med bil, har en verdi. Men akkurat hva din utendørsreklame plass er verdt, kan være vanskelig å regne seg frem til.
I denne artikkelen tar vi for oss prisene til de største selskapene i Norge når det kommer til utendørs reklame, JCDecaux, Ocean Outdoor og Clear Channel. Disse selskapene er såpass store i bransjen, at man kan argumentere for at det er de som setter prisen for hva en utendørsreklame plass i Norge er verdt.

Dekningsgrad – VAC

Ved å se på hjemmesidene til selskapene nevnt over, kommer det fort frem at dekningsgraden, også kalt VAC for de ulike reklameinstallasjonene, er en svært viktig faktor for å begrunne deres prissetting. Det tenker vi er helt naturlig måte å prisete en reklameplass.

En reklameplakat som er plassert, for eksempel bak butikkens lokale, vil naturligvis være vanskelig for forbipasserende å legge merke til og dermed ha en verdi tilnærmet null. En plakat som er godt plassert ved en vei med mye trafikk, vil oppnå flere VAC-eksponeringer og ha en høy verdi. Det kan begrunnes med at reklamen med høy eksponering, resulterer i at bedriften får nye kunder eller at eksisterende kunder kjøper produktet eller tjenester det reklameres for.

Beregning av verdien av en utendørsreklame plass

Til å beregne hva en utendørsreklame plass er verdt, starter vi med å ta en titt på prislistene for ulike reklameinstallasjoner fra JCDecaux, Ocean Outdoor og Clear Channel. Selskapene levere forskjellige former for utendørsreklame. Etter som at vi i Crossmark lever klassisk utendørsreklame, benyttes kun priser fra reklameinstallasjoner som benytter seg av klassisk reklame.

Denne analysen ender da opp med 3 580 reklameflater, fordelt på 13 reklameinstallasjoner. Hvor 5 av reklameinstallasjonene tilhører JCDecaux, 6 tilhører Clear Channel og 2 tilhører Ocean Outdoor. Reklameflatene som er med i beregningene har til sammen 114 487 367 eksponeringer og en pris på NOK 9 434 989, per uke.

Videre benyttes antall reklameflater, pris og eksponeringer til å beregne hva en reklameplass i Norge er verdt. Vi starter med å regne ut hva det koster per uke for hver enkelt plakat i de forskjellige installasjonene, samt antallet eksponeringer en plakat har per uke.

Gjennomsnittlig kostand per plakat per uke bli så regnet ut for å finne ut hva en gjennomsnittlig reklameflate er verdt. Det samme for å beregne gjennomsnittet på hvor mange eksponeringer hver reklameflate har per uke.

Resultatet vi ender opp med er at en reklameflate i Norge har en verdi på NOK 2 982 per uke og oppnår i gjennomsnitt 35 988 eksponeringer i uken.

Reklameverdien til en godt plassert vegg er verdt hele NOK 155 064 i året (NOK 2982 x 52 uker)

Prisliste skal konverteres
Beregning av verdien per kvadratmeter

Reklameflatene som følger med reklameinstallasjonene, kommer i ulike størrelser. Derfor har vi også beregnet hva en reklameflate er verdt per kvadratmeter.  I Analysen tar vi for oss til sammen 8 077 kvadratmeter med reklameflate. Den gjennomsnittlige størrelsen på plakatene er på 2,2 kvadratmeter per plakat.

Vi starter med å beregne den totale størrelsen på alle 3 580 reklameflatene i de 13 ulike reklameinstallasjonene. Videre deles den totale størrelsen på prisen til de enkelte installasjonene for å finne pris per kvadratmeter. Til slutt tar vi gjennomsnittet av pris per kvadratmeter for de ulike installasjonene, for så å finne gjennomsnittlig pris per kvadratmeter for en reklameflate i Norge.

Vi kommer da frem til at verdien til en reklameflate er på NOK 1 376 per kvadratmeter per uke.

EXCEL tabell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top