UTENDØRSREKLAME + DIGITAL REKLAME = HØYERE ROI  

UtendørsreklameLeave a Comment on UTENDØRSREKLAME + DIGITAL REKLAME = HØYERE ROI  

UTENDØRSREKLAME + DIGITAL REKLAME = HØYERE ROI  

En studie utført av Analytic Partners, på vegne av det ledende Australske utendørsreklame selskapet oOH!, avslører hvor viktig det er å benytte seg av ulike medier i kampanjer. Nærmere bestemt hvordan det å kombinere reklame utendørs med annonser på sosiale medier og på internett resulterer i høyere ROI (Return on Investment).  
Der kommer det frem at annonsører kan forvente opptil 26 % høyere avkastning når digitale annonser kombineres med utendørsreklame. Til sammenligning kan en annonsør forvente opptil 21 % økt ROI ved å kombinere digitale annonser og TV-reklame. Eller en 22 % økning på ROI ved å kombinere TV-reklame og annonser i magasiner.  

Utendørsreklame er undervurdert 

Undersøkelsen er den største som noen gang er gjennomført i Australia. Den baserer seg på data samlet inn over 14 år, fra 135 ulike varemerker som til sammen har brukt 7 milliarder dollar på reklame.  

Det kommer som nevnt frem i undersøkelsen at det å inkludere utendørsreklame i mediemiksen vil resultere i økt avkastning på investeringen som er gjort på reklamen. Spesielt når det blir kombinert med reklame på TV og på internett. Men i praksis ser man at bedrifter ikke benytter seg av reklamering utendørs så ofte som de kanskje burde for å oppnå høyere avkastning på reklameinvesteringene. 

Utendørsreklame er et medium som kan ha stor påvirkning på kjøpsavgjørelsen til forbrukerne, noe som kommer tydelig frem i undersøkelse. Men det kan ikke sies at pengesummene som blir investert i det reflekterer hvor effektivt det er, derfor kan man si at reklame utendørs er undervurder i bransjen.  

En grunn til at bedrifter ikke investerer like mye i utendørsreklame, som de gjør på for eksempel annonser på sosiale medier og på TV, er at effekten på reklame utendørs er vanskelig å måle sammenlignet med digitale medier.  

Ved å benytte seg av digitale annonser på internett får bedrifter kontinuerlig data om blant annet hvor effektiv reklamen er og hvor mange som er interessert i annonsen. Dette gjelder som sagt ikke for reklame utendørs. Derfor ønsket det Australske medieselskapet oOh! å investere i en studie som kan bidra til å informere om effekten til utendørsreklame.  

Hvorfor er utendørsreklame og digitale annonser på internett/tv en god kombinasjon? 

En av hovedgrunnene at det er fornuftig å kombinere utendørsreklame med digital reklame er at det skaper en opplevelse over flere plattformer. Alle eggene blir ikke lagt i samme kurv, noe som fører til økt sannsynlighet for at ønsket publikum får med seg budskapet og at budskapet ikke oppleves som påtrengende. Reklamering utendørs kan benyttes til å skape gjenkjennelighet til varemerke og digital reklame kan føre til en respons, for eksempel ved at kunden besøker hjemmesiden.  

Utendørsreklame og digital reklame er den desidert beste måten å nå ut til et yngre publikum. Så mange som 82 % av alle mellom 16-34 år blir regelmessig utsatt for utendørsreklame. Man kan fort tenke at den mest effektive måten å nå ut til denne gruppen er med digitale annonser på internett og sosiale medier. Men det stemmer ikke, undersøkelser viser at Generasjon Z favoriserer utendørsreklame. Kombinert med den høye bruken av internett i generasjonen, er det ikke mye tvil om at denne mediemiksen er en svært effektiv får å nå ut til denne forbrukergruppen.  

Den kanskje beste egenskapen til utendørsreklame er å skape oppmerksomhet og gjenkjennelighet til varemerke. Det sies at om en bedrift allokerer 25 % av sitt markedsbudsjett til reklame utendørs, vil bedriften genere 17 % høyere dekning. Det kan være dekningen som skiller mellom en suksessfull markedsføringskampanje og en mindre suksessfull. Skal kampanjen oppnå økt salg er det essensielt å skape oppmerksomhet rundt produktet eller tjenesten det reklameres for. Dette er utendørsreklame svært god på der hvor kjøpsavgjørelsen blir tatt.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top