BUTIKKEN SOM REKLAMEMEDIUM

Sin categoríaLeave a Comment on BUTIKKEN SOM REKLAMEMEDIUM

BUTIKKEN SOM REKLAMEMEDIUM

Når en butikk bruker sitt eget område som reklamemedium, vil det si å benytte seg av det fysiske området i og rundt butikklokalet. Det kan eksempelvis være å benytte butikkens fasade, parkeringsplass, innvendig vegger, utstillingsvinduer og andre omgivelser. Dette kan omfatte alt fra skilt, bannere, lyskasser folie og mye mer.
Målet med denne formen for reklame er å fange oppmerksomheten til forbipasserende og øke bevisstheten om butikken og dens produkter eller tjenester. Samt påvirke kunden der hvor kjøpsavgjørelsen blir tatt. Ved å bruke sinn egen fasade og innendørs områder som reklamemedium kan butikker nå et bredere publikum og øke sin synlighet.
Reklame er et sentralt verktøy for butikker, og det er viktig at butikker benytter seg av både innendørs og utendørsreklame for å nå sitt publikum på en effektiv måte.

Innendørs og utendørs – Reklamemedium

Innendørsreklame er den reklamen som vises inne i butikkene, for eksempel på vegger, i vinduer eller på hyllene. Dette er en veldig viktig og effektiv måte for butikker å vise frem sine varer og tjenester til kunder som har trådt inn i butikken. Det gir muligheten for å presentere produktene i en kontrollert omgivelse, og gir også muligheten for å fange oppmerksomheten til kunder som vurderer om de vil kjøpe produktene eller ikke.

Utendørsreklame, vises utenfor butikkene, for eksempel på vegger og gatebukker. Dette er en måte for butikker å nå ut til en større gruppe mennesker, inkludert de som ikke har trådt inn i butikken. Utendørsreklame gir muligheten for å vise frem butikken og produktene til en større gruppe mennesker, og gir også muligheten for å øke bevisstheten om butikken og produktene den selger. Det er en svært effektiv reklameform, som blant annet bidrar til å nå ut til en bredere målgruppe.

Vi i Crossmark leverer et opphengssystem kalt Dynamic som lar butikker enkelt benytte egen fasade til å reklamere for egen virksomhet på en effektiv måte. Det er et system som gir butikker mulighet til å gjøre om sin fasade til et reklamemedium. Utskifting av banner gjøres enkelt på egenhånd og gir dermed butikker mulighet til å holde fasaden frisk og oppdatert.

Tilpass reklamen mot dine kunder

Begge typer reklame har sine fordeler og ulemper, og det er viktig for butikker å vurdere hva som passer best for deres virksomhet. For eksempel kan innendørsreklame være mer effektiv for butikker som selger produkter som trenger en nærmere inspeksjon, mens utendørsreklame kan være mer effektiv for butikker som ønsker å nå en større gruppe mennesker.

Det er viktig å merke seg at begge typer reklame er svært effektive og kan hjelpe butikker med å øke salget og oppmerksomheten mot merkevaren. For eksempel kan innendørsreklame bidra til å overbevise kunden om å kjøpe produktet, mens utendørsreklame kan hjelpe med å øke bevisstheten om butikken og produktene den selger.

Butikker bør også tenke på kreativitet og originalitet når de utformer sin reklame. Reklame som skiller seg ut og som fanger oppmerksomheten til publikum vil være mer effektiv enn reklame som ikke er kreativ eller original. Butikker bør også sørge for at deres reklame er relevant for deres produkter og tjenester, slik at publikum forstår hva butikken selger og hva den kan tilby.

For å oppsummere, innendørs- og utendørsreklame er viktige verktøy for butikker for å nå sitt publikum og øke salget. Butikker bør vurdere hva som passer best for deres virksomhet og sørge for at deres reklame er kreativ, original og relevant. Ved å benytte seg av innendørs- og utendørsreklame kan butikker øke oppmerksomheten om virksomheten og produktene den selger, og dermed bidra til å øke salget.

Ønsker du å friske opp din butikk med reklame. Kontakt oss gjerne på tlf: 22 97 53 00 eller på e-post: inf@crossmar.no for en uforpliktet samtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top