UTENDØRSREKLAME ER DEN MINST IRRITERENDE REKLAMEKANALEN

Sin categoríaLeave a Comment on UTENDØRSREKLAME ER DEN MINST IRRITERENDE REKLAMEKANALEN

UTENDØRSREKLAME ER DEN MINST IRRITERENDE REKLAMEKANALEN

Bedrifter og organisasjoner i Norge bruker mer penger enn noen gang på reklame. Dette skyldes at konkurransen for å tiltrekke seg kundene er høyere enn noen gang. Det opprettes kontinuerlig nye selskaper som ønsker å etablere seg i en bransje og ta en del av kaken. Og for å gjøre det, er det avgjørende å informere kundene om deres varemerke, produkter og tjenester med reklame.
I takt med at markedsføringsbudsjettet til bedrifter øker, øker også irritasjonen mot reklame. Så mange som 35 % av alle nordmenn sier at de irriteres av reklame i 2019. Det er en økning på 4 % siden 2016.

Utendørsreklame og butikkreklame er minst irriterende

Mindshare utførte i 2019 en reklameanalyse, som blant annet tar for seg folks opplevelser av ulike reklamekanaler. I analysen kommer det frem at reklame utendørs og i butikklokaler er blant kanalene som irriterer folk minst. Kun 14 % sier at de opplever utendørsreklame som irriterende, og 11 % opplever butikkreklame som irriterende.

Hvorfor disse to reklamekanalene oppleves som mindre irriterende, skyldes blant annet at reklamen har egenskaper som gjør at den virker mer naturlig. Kunden blir invitert til å se reklamen på egne premisser. De tar selv valget om de ønsker å utforske informasjonen og budskapet på reklameplakaten.

Den kanskje største grunnen til at utendørsreklame oppleves som mindre irriterende, er som undersøkelsen viser, at mange av de andre reklamekanalene oppleves som svært irriterende og plagsomme.

Digitale kanaler er klart mest irriterende

De aller fleste reklamekanalene som nordmenn finner mest irriterende har en ting til felles, de er alle en form for digital reklamekanal.

Det er fire reklamekanaler som skiller seg ut som mest irriterende. Det er reklame via SMS, Online videoer, e-post og TV. Her svarer 53 %, 48 %, 47 % og 46 % henholdsvis, at de finner reklamekanalen irriterende. Videre kommer det frem at hele 35 % finner reklame på sosiale medier irriterende.

Hovedgrunnen til at så mange nordmenn finner disse kanalene irriterende er at de oppleves som forstyrrende. Mange av oss sitter ikke på PC-en eller mobilen for å se på reklame, men av helt andre grunner. Popper det plutselig opp en reklame midt i filmen du ser på eller i annonsen du leser, oppleves dette som forstyrrende og du mister fokus på det du holder på med.

Ikke bare oppleves reklamen som irriterende på grunn av at den popper opp i ugunstige situasjoner, men også fordi utformingen ofte er dårlig. Det kan være blant annet ting som irriterende lyder og at alt for mye skjer i reklamen på en gang.

Så mange som 72 % av oss mener at reklamen er mer påtrengende enn før.

Ikke bare opplever flere og flere digitale reklamekanaler irriterende og påtrengende, men også irrelevant. Reklamen som presser seg inn på skjermende til folk kan ofte være helt irrelevant. Hvor ofte ønsker man for eksempel å se en reklame for en bil eller andre dyre produkter, som man kanskje kjøper ny av hvert femte år.

Nordmenns tillit til reklame faller

Videre finner reklameanalysen til Mindshare at tillitten nordmenn har til reklame faller. I 2018 svarte 19 % at de hadde tillit til norsk reklame. Bare et år senere falt tallet dramatisk ned til kun 15 %.

Dette beviser igjen at norsk reklame går i feil retning. Nordmenns irritasjon mot norsk reklame øker, og tilliten faller. Ut ifra analysen kommer det frem at mye av grunnen til dette skyldes at norske bedrifter og organisasjoner har satset alt for mye på digital reklame. Mange benytter seg av andre eksterne digitale reklamebyråer til å ta seg av markedsføringen i digitale kanaler. Det kan ha ført til at norske bedrifter har mistet kontroll over egen markedsføring på internett.

Det viktigste for de eksterne digitale reklamebyråene er å gi kundene best mulig data om at annonsene deres dekker hele Norge, og at kampanjene eksponeres til så mange som mulig. Det skaper incentiver som fører til at digitale annonser blir sendt ut til forbrukere i et altfor høyt tempo. Med andre ord, det har ført til kvantitet over kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top