HVOR STORE REKLAMEBANNERE BURDE JEG BESTILLE?

Innendørs reklame UtendørsreklameLeave a Comment on HVOR STORE REKLAMEBANNERE BURDE JEG BESTILLE?

HVOR STORE REKLAMEBANNERE BURDE JEG BESTILLE?

Store reklamebannere er lette å se og kan være visuelt imponerende for mennesker som passerer forbi. Avhengig av hva din bedrift ønsker å få ut av bannerene og budsjettet som blir satt av, er det ikke nødvendigvis sånn at det er nødvendig med størst mulig bannere til reklamering innendørs eller utendørs. 
En mindre reklamebanner vil naturligvis være billigere, og kan i noen tilfeller være mer effektiv enn en større banner. Det kan være fristende å bestille en stor banner, men i tilfeller hvor det er begrenset med plass eller andre hindre, kan en mindre banner være det beste alternativet.

Nøkkelfaktorer for bestilling av store reklamebannere vs. mindre reklamebannere. 

Synlighet

En av de viktigste grunnene til at man bestiller store reklamebannere er at informasjonen eller bildet skal kunne bli sett fra lang avstand. Å bestille store bannere betyr at du får mer plass til å frembringe ønsket budskap. Det gjør det mulig å kunne benytte seg av større bilder, tekst eller logoer, enn det som er mulig med en mindre banner. 

Kan ønsket publikum se informasjonen på banneren fra en kortere avstand vil det ikke være nødvendig med stor banner. 

Tabellen under kan gi en ide om hvor stor tekst eller bildet burde være gitt en viss avstand. Tabellen kan brukes til å finne ut om du trenger en liten eller stor banner for å oppnå ønsket effekt. 

Avstand i meter Anbefalt høyde på tekst i centimeter
30 m10 cm
75 m25 cm
150 m55 cm
225 m84 cm
300 m110 cm

Det er derimot ikke sånn at man trenger å følge tabellen slavisk. Skal banneren bli sett fra avstand, kan fremdeles en mindre banner gjøre jobben. Skal for eksempel banneren kun inneholde enkle ord som “SALG”, kan en mindre banner benyttes etter som at teksten vil fortsatt være stor nok til at det kan leses fra avstand. 

Tilgjengelig plass

Har du begrenset med plass til å henge opp en banner, kan du bli nødt til å bestille en mindre banner i motsetning til en større banner. I noen tilfeller kan det lønne seg å benytte seg av flere mindre reklamebannere i områder med lite plass. Det gjør det mulig å få frem ønsket budskap i områder hvor det ikke er plass til en stor banner. 

Bannere og reklameseil fra Crossmark leveres med maljer som standard, som gjør det svært enkelt å kunne henge opp banneren. Alt som trengs er et tau eller strips og noe å feste tauet/stripsene i, så kan banneren henges opp der hvor det er ønskelig. Dette egner seg godt for bedrifter som ønsker å være fleksible med hvor banneren skal henge. 

Et annet alternativ er å konfeksjonere reklamebanneren med keder. Keder gjør det mulig å benytte seg av metallskinner til å henge opp banneren. Banneren er da tykkere helt øverst og nederst, som gjør det veldig enkelt å bytte den ut. Banneren trekkes enkelt inn i metallskinnene, som er hengt opp eller festes der hvor banneren skal henge. 

Budsjett

Reklamebannere er en av den mest kostnadseffektive formen for reklame. Ved bestilling av bannere følger det kun en engangskostnad når den kjøpes, de har lang levetid og kan enkelt bli flyttet på eller fjernes i en periode etter eget behov, for å så henges opp igjen. 

Kostnadene ved å kjøpe en banner er lav sammenlignet med kjøp av andre reklamemedier, som digitale skjermer og annonser på internett. Ved kjøp av en større banner vil prisen øke. Det skyldes at større bannere krever mer materiale, blekk og arbeidstid når de skal produseres. Dermed kan en mindre banner være det beste valget for bedrifter som har et stramt budsjett. 

Har du spørsmål angående størrelse og pris, kan du kontakte oss på tfl: 22 97 53 00 eller på e-post: info@crossmark.no for en uforpliktet samtale. Vi snakkes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top