UTENDØRSREKLAME – FRA MARKEDSFØRING TIL SALG 

Kundeengasjement UtendørsreklameLeave a Comment on UTENDØRSREKLAME – FRA MARKEDSFØRING TIL SALG 

UTENDØRSREKLAME – FRA MARKEDSFØRING TIL SALG 

Utendørsreklame er blant den eldste formen for reklame vi har i dag. Etterspørselen etter reklame utendørs har holdt seg konstant i flere år, og det ser ikke ut til at det skal endre seg med det første.  
For bedrifter er reklamering et ekstremt viktig virkemiddel for å formidle sine budskap. I takt med økt konkurranse om kundene, har det blitt viktigere å ha en varierende markedsføring. Utendørsreklame er essensielt for å kunne oppnå dette. 

Hva er utendørsreklame? 

Utendørsreklame er en form for reklamering som foregår utenfor forbrukerens hjem. Det er som nevnt kanskje den mest tradisjonelle formen for reklame som finnes. Noen eksempler på utendørsreklame kan være alt fra mindre reklameplakater og skilt, til store reklameseil som kan dekke hele vegger.  

De aller fleste av oss tilbringer store deler av livet vårt utendørs. Med økt fokus på digital reklame, spesielt annonser på internett, kan det være vanskelig å få ditt budskap hørt. Utendørsreklame kan bidra med å løse dette problemet, og kombinert med digital reklame er det et svært effektivt virkemiddel for reklamering og markedsføring.  

Utendørs reklame kan brukes gjennom hele salgsforløpet 

Utendørsreklame kan påvirke kundenes kjøpsbeslutning gjennom hele salgsforløpet. Vi skal her se på tre ulike steg i salgsforløpet og hvordan utendørsreklame virker gjennom stegene. 

1. Skape oppmerksomhet og interesse 

Når et nytt varemerke, produkt eller tjeneste skal markedsføres, starter det med å skape oppmerksomhet blant potensielle kunder. Her skal du skape et publikum og presentere din bedrift, produkt eller tjeneste. I det første steget handler det om å skape interesse rundt spesifikke aspekter ved ditt varemerket, få frem hva som skiller dere fra andre konkurrenter. Det kan for eksempel være bedre pris eller spesielle funksjoner som ikke andre produkter har.  

Egenskaper ved utendørsreklame som kan bidra i det første steget: 

 • Stor rekkevidde: utendørsreklame kan nå ut til mange på kort tid. 
 • Kostnadseffektivt: det er kostnadseffektivt måte å nå ut til nye kunder. 
 • Når ut til et bredt publikum: reklamen henges ute på offentlige steder. Budskapet når derfor ut til mange ulike kundegrupper. 
 • Godt likt reklame: i motsetning til digital reklame i form av annonser, er tradisjonell utendørsreklame godt likt av kundene. Kunden blir “invitert” til å se reklamen, den blir ikke pushet på som ved digitale annonser. 

Eksempler på utendørsreklame som kan benyttes i det første steget er: 

2. Overbevise kunden om at ditt varemerket er det beste valget 

I dette steget handler det om å bygge videre på oppmerksomheten og interessen som ble bygget i det første steget. Her vurderer forbrukeren å kjøpe produktet eller tjenesten, samt at det blir gjort søk på liknende produkter og hvilke omtaler de har fått. I det andre steget i salgsforløpet er det derfor aktuelt med enda mer presis informasjon om produktet og dens egenskaper.  

Egenskaper ved utendørsreklame som kan bidra i det andre steget: 

 • Høy frekvens: reklamen henger ofte på samme sted i en lengre periode noe som fører til at reklameplakaten blir sett flere ganger. Dette bidrar til at produktet eller tjenesten ikke blir glemt og opprettholder interessen.  
 • Høy reaksjonstid: utendørsreklame plassert i området med mange personer som spaserer forbi har en høy eksponering. Plassert ved et busstopp kan man oppnå svært høy reaksjonstid fra mulige kunder.  
 • Kan tilpasses: grafikken på reklamen kan tilpasses slik at budskapet når ut til den aktuelle kundegruppen.  
utendørsreklame, crossmark, reklameplakat
3. Sikre salget 

I det siste steget er kunden klar for å gjøre et valg, har et behov for produktet eller er allerede på vei til å kjøpe et lignende produkt. Her er siste mulighet til å overbevise om at ditt produkt eller tjeneste er det beste valget.  

Egenskaper ved utendørsreklame som kan bidra i det andre steget: 

 • Lokale mål: du har nå funnet ut av hvem som er de mest relevante kundene og fokuserer hovedsakelig på dem og relevante områder.  
 • Pop-Up: benytt ulike former for Pop-Up reklamering i form av stands og eventer får å la kunden bli enda mer kjent med produktet.  
 • Reklamering ved utsalgssted: plasser reklame utenfor butikklokalet som selger produktet.  

Eksempler på utendørsreklame som kan benyttes i steg 3 

 • Dynamic opphengssystem, kan monteres direkte på bedriftens fasade og vegger. 
 • PopUp vegger, ZIP vegger, disker og RollsUp, er produkter kan benyttes til å reklamere for produkter og tjenester ved stands og eventer.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top