RETNINGSLINJER FOR UTENDØRSREKLAME

UtendørsreklameLeave a Comment on RETNINGSLINJER FOR UTENDØRSREKLAME

RETNINGSLINJER FOR UTENDØRSREKLAME

Ønsker du å bruke ditt uteområde til skilting og reklame for din bedrift? Vi skjønner at det kan være frustrerende å finne ut av hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Retningslinjer for utendørsreklame direkte på fasaden til bygget blir i hovedsak regulert gjennom to lover veglova og lokale kommunale lover.    
Vi i Crossmark har jobbet med utendørsreklame i over 25 år og har plassert ut over 2500 opphengssystem for reklamebannere rundt omkring i Norden. Vi kan fortelle at lovene og forskriftene ikke er så strenge som man kanskje tror, så lenge man bruker litt sunn fornuft.  

Kommunalt ansvar 

Det er kommunene som har ansvaret for å konkretisere og følge opp rammebetingelsene på lokalt nivå. Noen kommuner kan variere i hvordan de anvender lovene som omhandler reklame utendørs. Dette skyldes at rammebetingelsene fungerer som et hjelpemiddel som kommunene kan basere sin skiltpolitikk på, basert på lokale forutsetninger.  

Men i all hovedsak er kommuner nødt til å forholde seg til statlige håndhevingsregler. Vegloven, plan- og bygningsloven og naturvernloven gir de overordnede rammene for kommunale skiltpolitikk.  

Denne artikkelen tar for seg oppheng av reklame og skilt direkte på butikkens fasade. Derfor vil veglova hovedsakelig bli omtalt her. Loven omhandler “enkel reklame”, det kan defineres som reklame som ikke virker skjemmende. Ved plassering av mer avanserte skilt, som for eksempel lysskilt som er skåret ut i bokstaver, kan Plan- og bygningsloven være relevant.  

Egen fasade til egen reklame – søknadsfritt 

Veglova § 33 er den mest relevante loven som omhandler reguleringer for skilt og reklame utendørs. Begrepet “reklame” omfatter her plakater, vimpler, flagg, privat veggvisning mm. Loven tar for seg betingelser for plassering av reklameskilt og liknende som er plassert ved en offentlig vei eller plassert slik at skiltet er rettet mot en vei.  

Hovedsakelig er reklameskilt som er plassert ved veier søknadspliktig, MEN dette gjelder ikke når skiltet er plassert direkte på egen fasade. 

“Reklameskilt eller liknande innretning som synar namnet åt ei verksemd eller kva verksemd det er, eller som på annan måte reklamerer for verksemda, kan likevel plasserast på bygningane åt verksemda utan løyve” – veglova § 33, første ledd.  

Din bedrift kan dermed bruke egen fasade og utendørs vegger til å reklamere for varemerket og produkter og/eller tjenester som er relevant for bedriften som holder til i lokalet, uten å måtte søke om tillatelse. Det er dette vi i Crossmark liker å kalle “egen fasade til egen reklame”.  

Butikker kan i tillegg benytte sin reklameplass, til å reklamere for varer eller tjenester som kommer fra deres leverandør. Dette gir butikker mulighet til ekstra inntekter i form av å selge reklametid til leverandører. Gode reklameplasser kan ha svært høy verdi, hvorfor ikke utnytte det? 

Reklamen skal ikke påvirke trafikksikkerheten 

Reklameskilt plassert direkte på bygninger er som nevnt ikke søknadspliktig, men det er reguleringer som setter krav til plassering og design. Dette kan variere etter hvor trafikkert og tettbygd området er. 

Her skal vi gå igjennom noen situasjoner hvor reklameskilt kan bli fjernet på grunnlag av at skiltet kan påvirke trafikksikkerheten når skiltet er rettet mot en vei eller skiltet kan virke skjemmende. Dette er situasjoner som lett kan hindres med litt sunn fornuft. 

Variabel reklame – med variabel reklame menes skilt hvor budskapet skiftes ut mer enn en gang i døgnet. Slik reklame er forbudt langs offentlige veier.  Dette kan oppleves som forstyrrende og øke risikoen for ulykker. Er reklamen plassert ved en vei i et tettbygd strøk hvor fartsgrensen er under 50 km/t gjelder forbudet kun i signalregulerte områder.  Ref. Vegdirektoratet og vegloven §30.    

Reklame som kan bli misforstått – innholdet på reklameskiltet skal ikke kunne bli forvekslet med veiskilt, trafikksignaler og veimarkering. Ref. Vegdirektoratet og vegloven § 30.  

Crossmmark leverer et opphengssystem kalt Dynamic. Systemet kan enkelt monteres direkte på de fleste typer fasader og veggen, og benytter seg av bannere som går under Veglova.

retningslinjer for utendørsreklame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top